รายละเอียดของแพทย์

ปราชิญา ปริปุณณะ
พญ. ปราชิญา ปริปุณณะ
ตำแหน่ง : แพทย์โรคผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2540
 • วุฒิบัตรตจวิทยามหาวิทยาลัย
  : ประกาศนียบัตรตจวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
  (รพ.รามาธิบดี)
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : Fellow In Dermatology ST.Thomas Hopital  London England1
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.Cosmetic Dermatology
    2.Skin Disease  
    3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
    2.สมาชิก American - Academy Amti-aging Medical

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 13:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 09:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 13:30 - 20:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:30 - 13:00
 • Saturday/เสาร์ : 12:30 - 18:00
นัดแพทย์ท่านนี้