รายละเอียดของแพทย์

ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
นพ. ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมงกุฎเกล้า)
  • อายุรศาสตร์ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้