รายละเอียดของแพทย์

กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
พญ. กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎ
  • อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.ศิริราช
 

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 19:00 - 22:00
นัดแพทย์ท่านนี้