รายละเอียดของแพทย์

อมร แซ่เล้า
นพ. อมร แซ่เล้า
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
 

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 20:00 Week 2,4
นัดแพทย์ท่านนี้