รายละเอียดของแพทย์

เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
นพ. เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) 
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคระบบประสาท มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
     

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้