รายละเอียดของแพทย์

เสรี ขันติเศรษฐ์
นพ. เสรี ขันติเศรษฐ์
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:30 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้