รายละเอียดของแพทย์

อิทธิพล กุลนรัตน์
นพ. อิทธิพล กุลนรัตน์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ด้านหลอดเลือดสมองและการผ่าตัดฐานกะโหลก (university of zurich)
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)

ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้