รายละเอียดของแพทย์

สมชาย เย็นประเสริฐ
นพ. สมชาย เย็นประเสริฐ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฏเกล้า 
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้