รายละเอียดของแพทย์

วรวิทย์ ขัตติพัฒนาพงษ์
นพ. วรวิทย์ ขัตติพัฒนาพงษ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป/ ผ่าตัดผ่านกล้องเเผลเล็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้