รายละเอียดของแพทย์

ชินันดร พุธานานนท์
นพ. ชินันดร พุธานานนท์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์  รพ.ตำรวจ
  • ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Clinical fellowship Hip&Knee Arthroplasty) รพ.ตำรวจ

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้