รายละเอียดของแพทย์

วรายศ ตราฐิติพันธุ์
นพ. วรายศ ตราฐิติพันธุ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์