รายละเอียดของแพทย์

ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยเเพทย์ออโธปิดิกส์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)  
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน
  • กุมารศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้