รายละเอียดของแพทย์

กมลชนก ชลปราณี
นพ. กมลชนก ชลปราณี
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล(มหิดล) 
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี
  • เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้