รายละเอียดของแพทย์

ธีรรัตน์ ใจประสาท
นพ. ธีรรัตน์ ใจประสาท
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมงกุฎเกล้า)

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้