รายละเอียดของแพทย์

ภรณี เหล่าอิทธิ
พญ. ภรณี เหล่าอิทธิ
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โรคระบาดวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรระบาดวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การฝึกอบรมพิเศษ
    : M.Sc.Community Medicine,จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้