รายละเอียดของแพทย์

รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล
นพ. รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมตกเเต่ง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้