รายละเอียดของแพทย์

ไมตรี พัฒนะวาณิชนันท์
นพ. ไมตรี พัฒนะวาณิชนันท์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • การฝึกอบรมพิเศษ
    : อบรมระยะสั้น Occupational Medicine, โรงพยาบาลนพรัตน์

 


ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 19:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้