รายละเอียดของแพทย์

กัลยาณ์ ธีรวิบูลย์
พญ. กัลยาณ์ ธีรวิบูลย์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้