รายละเอียดของแพทย์

ศักดา สวรรค์วัฒนกุล
นพ. ศักดา สวรรค์วัฒนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2541
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 16:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 16:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้