รายละเอียดของแพทย์

สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
รศ. พญ. สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, สถาบัน
  : "วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : Certificate in Pediatric Pulmonology,  USA
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
    2.ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
    3.American Thoracic Society

ตารางออกตรวจ
 • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:30 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้