รายละเอียดของแพทย์

วรนุช จงศรีสวัสดิ์
รศ. พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, สถาบัน"
    : Certificate in Pediatric Gastroenterology and Hepatology, Chidren’s Hospital,Boston, Massachusetts, USA-Certificate in Pediatric Gastroenterology and Hepatology,Royal Children’s Hospital, Brisbane, Queensland, Australia

 


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้