รายละเอียดของแพทย์

กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
พญ. กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์นักพัฒนาการเด็ก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ตารางออกตรวจ
 • Friday/ศุกร์ : 13:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้