รายละเอียดของแพทย์

ศรัยอร ธงอินเนตร
พญ. ศรัยอร ธงอินเนตร
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : Certificate in Breast Feeding : advocacy and practice course ( By Infant Feeding Consortium,UK and WABA)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการให้สื่อสาร
  : 1.กุมารเวชศาสตร์
    2.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
    3.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
    2.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในบรมราชูถมภ์
    3.ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 17:00 - 21:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00 Week 1,3,5
นัดแพทย์ท่านนี้