รายละเอียดของแพทย์

ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, สถาบัน
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคเลือดเเละมะเร็ง,จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
 • สมาชิกแพทยสภา
  : กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (จุฬา)                                                                                        - 

 


ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 17:30 - 18:30
นัดแพทย์ท่านนี้