รายละเอียดของแพทย์

ปวริศ สังขันธ์
นพ. ปวริศ สังขันธ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
  • ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Fellowship of Hip-Knee Arthroplasty), โรงพยาบาลตำรวจ

การฝึกอบรมพิเศษ :

  • Attune Symposium, London, UK 2013

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

  • Hip-Knee Arthroplastry
    Portial Condyalr Arthroplasty

สมาชิกแพทยสภา :

  • Hip-Knee Scociety, Thailand

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 12:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้