รายละเอียดของแพทย์

พฤทธิพันธ์ แพรกทอง
นพ. พฤทธิพันธ์ แพรกทอง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, ร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลตำรวจ

การฝึกอบรมพิเศษ :

 • Cervical Spine Surgery
 • Thoracolumbar Spine Surgery
 • Endocscopic Spine Surgery
 • Minimal Invasive Spine Surgery
 • AO Advance Course of Spine

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

 • Cervical Spine Surgery
 • Thoracolumbar Spine Surgery
 • Minimal Invasive Spine 

สมาชิกแพทยสภา :

 • สมาชิกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
 • Wednesday/พุธ : 17:30 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้