รายละเอียดของแพทย์

วิฑูรย์ ทวีวัฒนะกิจบวร
นพ. วิฑูรย์ ทวีวัฒนะกิจบวร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร,โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้