รายละเอียดของแพทย์

มณเฑียร มรุตกรกุล
นพ. มณเฑียร มรุตกรกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป/ ผ่าตัดผ่านกล้องเเผลเล็ก
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ /มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี 2534
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : อบรมผ่าตัดส่องกล้อง ERCP, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  Endoscopy and Laparoscopy, Leed, U.K.
  Gastrointestinal Cancer Treatment-NCC (National Cancer Center)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
   1.ด้านการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินน้ำดี (ERCP)
    2.ด้านการผ่าตัดด้วยกล้อง(Laparoscopy)
 • สมาชิกแพทยสภา
   1.ราชวิทยาลัยศัลยแทพย์แห่งประเทศไทย
    2.สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป
    3.สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้