รายละเอียดของแพทย์

พงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
นพ. พงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้,จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 19:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 19:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้