รายละเอียดของแพทย์

สมพร ฉันท์พุทธิเวท
นพ. สมพร ฉันท์พุทธิเวท
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้