รายละเอียดของแพทย์

สิตานัน ภานุนำภา
พญ. สิตานัน ภานุนำภา
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์,รพ.ศูนย์ขอนแก่น

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้