รายละเอียดของแพทย์

ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์
นพ. ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
    : Vascular Surger at Vascular Unit, Royal Melbourne, Victory, Australia

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 10:00
นัดแพทย์ท่านนี้