รายละเอียดของแพทย์

ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร
นพ. ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้