รายละเอียดของแพทย์

อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาเท้าและข้อเท้า
ข้อมูลแพทย์ :
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวชิรพยาบาล (มหิดล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน
  • สาขาเท้าและข้อเท้า มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 16:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้