รายละเอียดของแพทย์

ณรงค์ บุญญกาศ
นพ. ณรงค์ บุญญกาศ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตวชิรพยาบาล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สมาชิกแพทย์สภา
    : ศัลยแพทย์ รพ.กลาง

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้