รายละเอียดของแพทย์

อินทิรา อุทัยวัฒนานนท์
พญ. อินทิรา อุทัยวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์,สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้