รายละเอียดของแพทย์

วิทยา เสาสูง
นพ. วิทยา เสาสูง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกเเละข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 11 ปี
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 14:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 14:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 16:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้