รายละเอียดของแพทย์

นุกูล คุณะไชยโชติ
นพ. นุกูล คุณะไชยโชติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 09:00 - 12:00
 • Monday/จันทร์ : 17:00 - 19:00
 • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 12:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้