รายละเอียดของแพทย์

ดำรงค์ ประกายทิพย์
นพ. ดำรงค์ ประกายทิพย์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 14:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 14:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 14:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 16:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้