รายละเอียดของแพทย์

อรุณ เลิศวรวิวัฒน์
นพ. อรุณ เลิศวรวิวัฒน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลชลบุรี
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติระบบการหายใจ,มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 18:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 18:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 18:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้