รายละเอียดของแพทย์

บัญชา สถิระพจน์
นพ. บัญชา สถิระพจน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์ :
  •  แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 19:00 Week 2,4
นัดแพทย์ท่านนี้