รายละเอียดของแพทย์

ชุติพัฒน์ ธรรมรัตน์
นพ. ชุติพัฒน์ ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 16:00 - 18:30
นัดแพทย์ท่านนี้