รายละเอียดของแพทย์

วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ
นพ. วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้