รายละเอียดของแพทย์

ธีรพล ทองคุ้ม
นพ. ธีรพล ทองคุ้ม
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบประสาท, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้