รายละเอียดของแพทย์

ดิเรก เจริญกุล
นพ. ดิเรก เจริญกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกเเละข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยลัยหิดล (รพ.รามาธิบดี) ปี 2535
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์,วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : total Joint Replacement
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
    2.สมาชิกสมาคม THAI HIP +Knee
    3.สมาชิกสมาคม Thai Sport MED

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 14:00
 • Monday/จันทร์ : 08:30 - 16:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:30 - 15:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 15:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:30 - 15:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้