รายละเอียดของแพทย์

ปวีณา อมรเพชรกุล
พญ. ปวีณา อมรเพชรกุล
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้