รายละเอียดของแพทย์

กฤต บุญธนาพิบูลย์
นพ. กฤต บุญธนาพิบูลย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เนื้องอกกระดูกเเละกล้ามเนื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • สาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ (ศิริราช)

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้