รายละเอียดของแพทย์

ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์
นพ. ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  • ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Fellowship of Hip-Knee Arthroplasty) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 12:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 16:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้