รายละเอียดของแพทย์

นริสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
พญ. นริสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้