รายละเอียดของแพทย์

ณัฐกานต์   มีวาสนา
นพ. ณัฐกานต์ มีวาสนา
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2543

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 07:00 - 15:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 19:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 15:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 07:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้